hlavový banner

Osvědčení

Dobrý den, přijďte se poradit s našimi produkty!

Certifikát pro žádost o styk s potravinami a vyhovuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004.